[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.118] - Lake Victoria (Đông Phi): Hồ nhiệt đới lớn nhất thế giới

15-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Lake Victoria, Đông Phi là hồ nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Hồ Victoria là một trong các đại hồ của châu Phi.

Với diện tích bề mặt gần 59,947 km2, hồ Victoria là hồ có diện tích lớn nhất châu Phi và là hồ nhiệt đới lớn nhất thế giới. Ngoài ra, đây còn là hồ nước ngọt lớn thứ 2 thế giới tính theo diện tích bề mặt, chỉ đứng sau hồ Superior ở Bắc Mỹ. Tính theo thể tích, hồ Victoria là hồ lục địa lớn thứ 9 thế giới, chiếm gần 2,424 km3 nước.

Hồ có độ sâu tối đa ở giữa 80 và 84 m và có độ sâu trung bình là 40 m.

Hồ có lưu vực với diện tích 169,858 km2. Đường bờ hồ Victoria có chiều dài 7,142 km với các hòn đảo cấu thành 3.7 % chiều dài của hồ.

Khu vực hồ được phân chia giữa 3 quốc gia: Kenya (chiếm 6% hoặc 4,100 km2), Uganda (chiếm 45% hoặc 31,000 km2) và Tanzania (chiếm 49% hoặc 33,700 km2).

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AFRI đề cử

 

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ