[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.128] - Nga Awa Purua Power Station (New Zealand): Trạm năng lượng sở hữu tuabin hơi nước địa nhiệt lớn nhất thế giới

04-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nga Awa Purua Power Station, New Zealand là trạm năng lượng sở hữu tuabin hơi nước địa nhiệt lớn nhất thế giới.

Nga Awa Purua, còn được gọi là Rotokawa II, là một nhà máy điện địa nhiệt nằm gần ở thị xã Taupo ở New Zealand. Dự án được phát triển bởi công ty Mighty River Power (nay được gọi là Mercury Energy). Nga Awa Purua là nhà máy điện địa nhiệt lớn thứ hai của New Zealand.

Đây hiện là nhà máy sở hữu tua bin hơi nước địa nhiệt lớn nhất thế giới.

Nhà máy điện này là một liên doanh giữa Mercury Energy (chiếm 75%) và Tauhara North No 2 Trust (chiếm 25%).

Dự án xây dựng nhà máy Nga Awa Purua có trị giá 430 triệu USD. Nga Awa Purua lần đầu tiên được đưa vào hoạt động thử vào ngày 18 tháng 1 năm 2010 và được Thủ tướng John Key chính thức khai trương vào ngày 15 tháng 5 năm 2010.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)