[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.132] - Wairakei Power Station (New Zealand): Nhà máy điện địa nhiệt sử dụng năng lượng hơi nước làm ướt đầu tiên trên thế giới

11-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Wairakei Power Station, New Zealand là nhà máy điện địa nhiệt sử dụng năng lượng hơi nước làm ướt đầu tiên trên thế giới.

Wairakei Power Station (Dịch: nhà máy điện Wairakei) là một nhà máy điện địa nhiệt nằm gần vùng địa nhiệt Wairakei ở New Zealand. Khu vực Wairakei nằm trong khu vực núi lửa Taupo. 

Nhà máy điện Wairakei được xây dựng vào năm 1958, là nhà máy thuộc loại (hơi nước làm ướt) đầu tiên trên thế giới, và hiện đang được sở hữu và vận hành bởi công ty Contact Energy.

Một nhà máy điện chu kỳ nhị phân được xây dựng vào năm 2005 để sử dụng hơi nước có nhiệt độ thấp tương tự như phương thức dùng cho nhà máy chính. Việc sử dụng phương pháp này đã tăng tổng công suất của nhà máy điện lên tới 181MW.

Hiện nhà máy điện Wairakei đã ngừng hoạt động từ 2013 và được thay thế bằng nhà máy điện địa nhiệt Te Mihi. Ngoài ra, nhà máy điện Poihipi cũng được xây dựng tại khu vực gần kề vào năm 1996.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)