[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.152] - 99designs (Úc): Mạng làm việc lớn nhất thế giới dành cho các nhà thiết kế chuyên và không chuyên

12-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) 99designs, Úc là mạng làm việc lớn nhất thế giới dành cho các nhà thiết kế chuyên và không chuyên, kết nối các doanh nghiệp mong muốn thực hiện hóa các bản thiết kế của mình, trang web hiện có hơn 200,000 các nhà thiết kế đồ họa đến từ 192 quốc gia trên thế giới.

99designs là một công ty có trụ sở tại thành phố Melbourne, Úc, vận hành một nền tảng trang web kết nối các nhà thiết kế đồ họa chuyên và không chuyên với các khách hàng có nhu cầu. Công ty được thành lập vào năm 2008 và có văn phòng Mỹ thuộc thành phố Oakland, bang California.

99designs được thành lập bởi Matt Mickiewicz và Mark Harbottle như một hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ của Sitepoint, một trang web bắt đầu hoạt động vào năm 1998 dưới danh nghĩa là một diễn đàn cho các nhà phát triển và thiết kế website.

Các nhà thiết kế trên diễn đàn của Sitepoint bắt đầu tổ chức các cuộc thi dựa trên các văn bản mẫu do khách hàng cung cấp. Hai nhà sáng lập Matt và Mark lúc bấy giờ quyết định thử tính phí khi người dùng đăng tải dự án với các bản mẫu muốn thực hiện thiết kế, kết quả là công ty 99designs được thành lập như là một công ty độc lập cho các cuộc thi đấu này.

99designs hiện là thị trường mạng làm việc lớn nhất thế giới dành cho các nhà thiết kế chuyên và không chuyên, kết nối các doanh nghiệp mong muốn thực hiện hóa các bản thiết kế của mình, trang web hiện có hơn 200,000 các nhà thiết kế đồ họa đến từ 192 quốc gia trên thế giới.

Các doanh nghiệp có thể tìm được nguồn nhân lực thiết kế một cách nhanh chóng và có giá cả hợp lý bằng việc lập ra các cuộc thi thiết kế đến cộng đồng web, hay làm việc 1-1 với các nhà thiết kế cá nhân, cho đến mua các bản mẫu thiết kế từ cửa hàng logo có sẵn của 99designs.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)