[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.254] Tạp chí Huế xưa & nay – Tạp chí lịch sử địa phương tồn tại lâu nhất

31-10-2019

(Kỷ lục - VietKings) Tạp chí Huế xưa & nay của Hội Sử học Thừa Thiên – Huế ra đời vào năm 1992, xuất bản 2 tháng 1 số. Huế Xưa & Nay là một tạp chí trực thuộc hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời sớm nhất, tồn tại lâu nhất và có diện “phủ sóng” rộng nhất nước.

Tạp chí Huế xưa & nay là một tạp chí trực thuộc hội khoa học lịch sử địa phương ra đời sớm nhất và là tờ tạp chí duy nhất của Hội khoa học Lịch sử địa phương (sớm hơn cả Tạp chí “Xưa & Nay” của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam), tồn tại lâu nhất và có diện “phủ sóng” lớn nhất nước. Số 1 của Huế Xưa & Nay ra đời cùng lúc ra mắt Hội KHLS tỉnh Thừa Thiên Huế (10-9- 1992) do nhà báo Vương Hồng làm Tổng biên tập.

 

 

Trong năm sau số ra đầu tiên đó, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lập tờ trình xin Bộ Văn hoá Thông tin cấp giấy phép cho thành lập tờ tạp chí của Hội và chọn tên gọi Xưa & Nay để làm cơ quan ngôn luận của Hội Trung ương. Từ đó, Hội Khoa học Lịch sử các tỉnh ra tờ tạp chí đều lấy tên Xưa & nay gắn với tên tỉnh mình đặt làm tên gọi cho tờ tạp chí khoa học tại các địa phương. Xưa & Nay trở thành “thương hiệu” đặc trưng của Hội Khoa học Lịch sử. 

 

 

Huế Xưa & Nay không những là một tạp chí trực thuộc hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời sớm nhất, tồn tại lâu nhất và có diện “phủ sóng” rộng nhất nước mà còn là một tạp chí khoa học có uy tín về chất lượng nội dung, về sự cộng tác nhiệt thành của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước, có chỉ số ISSN của ấn phẩm khoa học quốc tế và Hội đồng Biên tập có uy tín. Chất lượng tạp chí càng về sau càng được nâng cao.

 

 

Tạp chí Huế xưa & nay không chỉ trở thành tiếng nói của của vùng đất di sản mà còn góp phần lưu giữ khí thiêng sông núi, hơi thở của cha ông để truyền lại muôn đời cho con cháu mai sau, góp phần làm đẹp, làm giàu cho vùng đất di sản, hội nhập với thế giới.

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ