image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.723] Kostroma Moose Farm (Nga): Trang trại thuần hóa nai sừng tấm đầu tiên trên thế giới

06-10-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Vào năm 1963, trang trại Kostroma được thành lập, nơi duy trì một đàn nai sừng tấm bán thuần dưỡng tự do.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 495 trang (4945 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ