(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1281 - Corpus of Contemporary American English : Kho ngữ liệu ngôn ngữ Anh - Mỹ trực tuyến cho phép truy cập miễn phí lớn nhất tại Hoa Kỳ

03-11-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Corpus of Contemporary American English (COCA) là kho ngữ liệu lớn và "đại diện" duy nhất của tiếng Anh Mỹ. COCA có lẽ là kho ngữ liệu tiếng Anh được sử dụng rộng rãi nhất và nó có liên quan đến nhiều kho ngữ liệu tiếng Anh khác mà chúng tôi đã tạo ra. Kho ngữ liệu này trước đây được gọi là "BYU Corpora"), và chúng cung cấp thông tin chi tiết vô song về sự biến đổi trong tiếng Anh.

Trang 8 của 509 trang (5083 bài)Đầu<...678910...>Cuối