image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.602] Micropia Museum (Hà Lan): Bảo tàng vi sinh vật đầu tiên thế giới

23-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Micropia Museum mở cửa vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 và là bảo tàng vi sinh vật đầu tiên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 554 trang (5539 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ