[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 12 năm ngày thành lập Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển - BOLT (31/7/2008 – 31/7/2020)

31-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2008 theo chứng nhận số 02/2008/ĐK – KHCN của Sở Khoa học Công Nghệ Bình Dương.

Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển (Tên thương hiệu Viện Bolt) trực thuộc Trường Đại học Bình Dương, từ ngày thành lập đến nay quá trình phát triển của Viện Bolt gắn với những mốc thời gian sau:

 

 

Tiền thân của Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển là Trung tâm Tin học – Ngoại Ngữ Bình Dương (Bolt) được thành lập vào ngày 01/01/2008 căn cứ theo quyết định,số 275/2007/QĐ-ĐHBD ngày 17/12/2007. Do Tiến sĩ Cao Việt Hiếu làm Giám Đốc trung tâm

Đến ngày 26/6/2008 căn cứ Quyết định số 164/2008/QĐ – ĐHBD về việc thành lập Viện Đào Tạo và Nghiên cứu Chiến lược. Do Tiến sĩ Cao Việt Hiếu làm Viện trưởng. Đến ngày 05/9/2008 căn cứ Quyết Định số 241/QĐ – ĐHBD, Viện Đào Tạo và Nghiên cứu Chiến lược đổi tên thành Viện Đào Tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển. Ngày 15/9/2009 theo Quyết định số 263/QĐ – ĐHBD, Trường Đại học Bình Dương chuyển các lớp đào tạo ngắn hạn về Viện Đào Tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển quản lý.

Ngày 27/7/2010 theo Quyết định số 244/QĐ – ĐHBD thành lập Trung tâm anh ngữ và Trung tâm Hàn Quốc học trực thuộc Viện Bolt – Đại học Bình Dương. Ngày 03/9/2010 theo Quyết Định số 342/QĐ – ĐHBD, chuyển các ngành đào tạo liên thông và trung cấp chuyên nghiệp về Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển quản lý. Ngày 09/3/2011 được Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội chấp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền Bolt Việt Nam.

 

 

Sau hơn 12 năm hoạt động, Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giáo dục với quan điểm Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ đóng góp xây dựng và phát triển giáo dục. Viện Bolt từng bước trở thành Viện Đào tạo chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hình thức đào tạo của Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển gồm:

  • Nghiên cứu khoa học, công nghệ, đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các dịch vụ của hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch thuật.
  • Đào tạo ngắn hạn các lớp: Bất động sản, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, lập dự toán, kế toán trưởng, kế toán viên chuyên nghiệp, kế toán thuế, Giám đốc điều hành, kỹ năng mềm cho sinh viên, khả năng thuyết trình, giao tiếp xã hội.
  • Liên kết với nước ngoài tổ chức đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các lớp ngắn hạn do bên đối tác liên kết nước ngoài cấp bằng.
  • Tổ chức tư vấn du học, giới thiệu đi học nước ngoài.

 

 

 

  • Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn. Tìm hiểu, điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông, trên cơ sở đó thiết kế chương trình, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.
  • Tổ chức, kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Ngoài ra Viện Bolt có chương trình giảng dạy anh văn thiếu nhi tăng cường tại các cơ sở liên kết với các Trường tiểu học.

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN – Bolt

Địa chỉ: Cổng sau Đại học Bình Dương, Đường Hoàng Hoa Thám

Website http://bolt.bdu.edu.vn


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 7/2020)