Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.149) - Kouprey Express (Campuchia) : Dự án giáo dục lưu động nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đời sống môi trường cho trẻ em vùng nông thôn đầu tiên tại Đông Dương

08-06-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Kouprey Express với sứ mệnh bảo vệ động vật hoang dã và rừng của Campuchia bằng cách hợp tác với các trường học và cộng đồng trên khắp đất nước.

Vào đầu những năm 2000, Wildlife Alliance đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức quốc gia nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo dục môi trường hiệu quả ở Campuchia, nhằm nâng cao nhận thức của các cộng đồng sống trong và gần các khu bảo tồn, và cung cấp hướng dẫn về cách sống bền vững trong khi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Năm 2005, chiến dịch này trở thành Dự án Giáo dục Môi trường Di động Kouprey Express (KE).

Dự án Giáo dục Môi trường Di động Kouprey Express của Wildlife Alliance là dự án duy nhất thuộc loại này ở Campuchia. Phương pháp tiếp cận toàn diện tại cơ sở của KE hợp tác với học sinh và giáo viên ở mọi lứa tuổi và trình độ học vấn trong các trường học công lập và tư thục cũng như các tổ chức phi chính phủ và toàn thể cộng đồng, nhằm xây dựng năng lực và hiểu biết về các vấn đề môi trường và tác động đến các hành vi, thái độ tích cực và các hành động đối với động vật hoang dã và môi trường sống của chúng.

Bao gồm một chương trình giảng dạy nhằm nâng cao năng lực của cả học sinh và giáo viên, KE nhấn mạnh nhiều yếu tố đe dọa voi và các động vật hoang dã khác: mất môi trường sống, suy thoái và phân mảnh, săn trộm và buôn lậu. Chương trình cũng kết hợp các chủ đề lớn hơn có tác động sâu sắc đến tất cả các loài động vật hoang dã và con người: biến đổi khí hậu và thích ứng, chất lượng nước, quản lý và tái chế chất thải, sinh kế bền vững, đa dạng sinh học và luật về động vật hoang dã ở Campuchia và miền đông Thái Lan.

Điều này đạt được thông qua 4 hoạt động quan trọng:

• Đào tạo giáo viên để nâng cao năng lực của giáo viên và nhà trường về bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống, biến đổi khí hậu và thích ứng, ngăn ngừa ô nhiễm và các vấn đề môi trường quan trọng khác

• Các bài học và hoạt động tương tác về bảo tồn động vật hoang dã và rừng cho học sinh

• Các chuyến đi thực tế đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Phnom Tamao để gặp gỡ những con thú được cứu khỏi nạn buôn bán động vật hoang dã

• Chương trình Đêm Cộng đồng và các sự kiện tiếp cận quy mô lớn khác

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn