Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.189) - Quality of life Association (Lào) : Tổ chức xã hội đầu tiên tại Đông Dương hỗ trợ điều trị và tái hòa nhập cho nạn nhân của bom mìn

03-08-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Năm 2011, QLA trở thành tổ chức xã hội dân sự Lào đầu tiên ở Đông Dương hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân của vật liệu chưa nổ (UXO), người khuyết tật (NKT), thành viên gia đình hoặc người chăm sóc và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bom mìn.

Trong hai năm trước đó, các hoạt động hỗ trợ nạn nhân của QLA là một phần của chi nhánh Tổ chức Giáo dục Thế giới Lào (WEL), trong số các nhân viên có 2 người là nạn nhân của bom mìn, những người này đã trở thành nhân viên đầu tiên của QLA. Cả hai người đàn ông này đều lo lắng về việc nhiều người sống sót sau bom mìn không thể trở lại trường học hoặc tiếp tục làm việc để giúp đỡ gia đình của họ. Năm 2009, WEL nhận được tài trợ từ Quỹ McKnight để chuyển QLA thành một hiệp hội phi lợi nhuận có đăng ký cấp tỉnh (NPA) và thành lập Trung tâm Thông tin Nạn nhân bom mìn ở tỉnh Xiêng Khoảng.

Được đăng ký là tổ chức dân sự xã hội vào tháng 9 năm 2011, nhóm vận hành và Ban Giám đốc của QLA bao gồm các công dân Lào, một số người trong số họ là nạn nhân bom mìn và NKT.

Các mục tiêu chiến lược của QLA bao gồm:

  • Vận động cho quyền của người khuyết tật và sự hòa nhập của người khuyết tật và nạn nhân bom mìn trong cộng đồng của họ.
  • Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ / điều trị / phục hồi chức năng và y tế nói chung cho nạn nhân bom mìn và NKT.
  • Cung cấp hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho các thành viên nhóm mục tiêu của QLA.
  • Thực hiện các chương trình sinh kế và phát triển để xóa nghèo cho các thành viên nhóm mục tiêu của QLA.
  • Tiếp tục nâng cao năng lực của QLA để trở thành một hiệp hội phi lợi nhuận bền vững trong dài hạn.
  • Đảm bảo nguồn kinh phí cần thiết để QLA hoạt động.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn