[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.602] Micropia Museum (Hà Lan): Bảo tàng vi sinh vật đầu tiên thế giới

23-05-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Micropia Museum mở cửa vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 và là bảo tàng vi sinh vật đầu tiên thế giới.

Micropia là một bảo tàng ở Amsterdam dựa trên ý tưởng chia sẻ thông tin về vi sinh vật thường liên quan đến bệnh tật và bệnh tật mặc dù chức năng thiết yếu của chúng trong hoạt động hàng ngày của cuộc sống con người. Bảo tàng mở cửa vào ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Hai trọng tâm chính của Micropia là: thiết lập một cái nhìn tích cực về vi sinh vật và “cũng trở thành một nền tảng quốc tế về vi sinh vật học nhằm tập hợp các nhóm lợi ích đa dạng lại với nhau để thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và công chúng”.

Một trong những tiền đề cơ bản cho bảo tàng là khuyến khích mối quan hệ tích cực hơn giữa vi sinh vật và công chúng vì họ tin rằng điều này sẽ khuyến khích nhiều nghiên cứu và tìm hiểu hơn về “bản chất vi sinh”.

Nhiều cuộc triển lãm ở Micropia tập trung vào sự tồn tại của vi khuẩn trong cuộc sống hàng ngày. Nó bao gồm cả vi sinh vật sống cũng như mô hình của vi sinh vật. Ví dụ, Kiss-O-Meter đo lường số lượng vi khuẩn được chia sẻ giữa hai người khi họ hôn nhau.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do EURI đề cử   


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ