[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.296] Dạy&Học - Mạng xã hội về giáo dục do người Việt phát triển đầu tiên tại Việt Nam

05-12-2019

(Kỷ lục - VietKings) Ngày 20/11, mạng xã hội về giáo dục Dạy&Học (dayhoc.net.vn) vừa chính thức ra mắt. Đây là mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển.

Dayhoc.net.vn là mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển với ước vọng tạo nên một công cụ số thúc đẩy xã hội học tập và chia sẻ tri thức cho cộng đồng, tận dụng thế mạnh của công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chia sẻ và hài hòa các giá trị tích cực trong cộng đồng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 

 

Giao diện chính Mạng xã hội Dạy&Học.

Dạy&Học được tạo dựng với ước vọng tạo dựng một hệ sinh thái giáo dục và tạo nên một công cụ số thúc đẩy xã hội học tập và chia sẻ tri thức cho cộng đồng, đặc biệt là những kiến thức về đặc sắc về văn hóa của các dân tộc thiểu số. 

Xác định giá trị cốt lõi không chỉ là lượng tri thức do người dùng đóng góp, MXH dayhoc.net.vn còn xác định người dùng cũng chính là người chủ sở hữu, là người tham gia và trực tiếp có ý kiến xây dựng “luật chơi” của MXH mà họ tham gia. Bởi vậy, người dùng là người cùng xây dựng, cùng phát triển và cùng thụ hưởng giá trị từ MXH ấy.

 

 

CEO Nguyễn Huy Du giới thiệu về chương trình “Đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0” của MXH (dayhoc.net.vn) tại lễ ra mắt.

Khi tham gia, người dùng có thể trao đổi những kiến thức phổ thông với sự hỗ trợ giải đáp của mạng lưới khoảng 10.000 giáo viên. Mạng xã hội Dạy&Học sẽ do Công ty cổ phần phát triển giáo dục thông minh chủ quản.

Dayhoc.net.vn là một nền tảng được xây dựng từ khát vọng là MXH của người Việt và đóng góp giá trị vì người Việt. Với mong ước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tìm kiếm tri thức, tất cả vì một Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hùng cường trong kỷ nguyên số 4.0. 

Với điểm nhấn đặc biệt, Dạy&Học đang trong giai đoạn được Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lục: Mạng xã hội về giáo dục do người Việt phát triển đầu tiên tại Việt Nam.

 

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)