[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.598] Trường nghề đầu tiên ở Việt Nam do vua Thành Thái lập

22-09-2020

(Vietmaster) Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (tiền thân là Trường Bá Công - Kỹ nghệ Thực hành Huế) được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899, theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống đào tạo nghề, đặc biệt là truyền thống cách mạng vẻ vang. Trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được hàng vạn kỹ thuật viên và công nhân lành nghề cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành Ecole Pratique D’Industry de Hué tức Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, và sau đó, ở mỗi giai đoạn lịch sử Trường đã có những tên gọi khác nhau: năm 1942: Trường Kỹ thuật Công nghiệp Huế, 1952: Học xưởng Kỹ nghệ Huế, 1954: Trường Chuyên nghiệp Kỹ nghệ Huế, 1956: Trường Trung học Kỹ thuật Huế, 1976: Trường Kỹ thuật Huế, 1977: Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Huế. Tháng 8 năm 1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao Trường cho Bộ Công nghiệp (tức Bộ Công nghiệp nặng cũ) quản lý và đổi thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế ( tên cũ của của trường từ thời 1921). Năm 1998 trường được nâng cấp đào tạo và đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp Huế. Năm 2005, trường tiếp tục được nâng cấp đào tạo và đổi thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục  “Trường nghề đầu tiên ở Việt Nam do vua Thành Thái lập 

 

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet )