[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.601] Bảo tàng Nhân học trong trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

24-09-2020

(Vietmaster) Bảo tàng Nhân học của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN, là bảo tàng đầu tiên của một trường đại học ở Việt Nam và là một trong những mô hình gắn đào tạo với thực tế. Bên cạnh những chức năng và nhiệm vụ mang tính chuyên ngành bảo tàng nói chung, Bảo tàng Nhân học luôn tìm những cách đi mới phù hợp với quy mô và mục đích của một bảo tàng đại học.

Bảo tàng Nhân học trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN, là một trong số không nhiều bảo tàng học đường ở Việt Nam. Bảo tàng được thành lập với nhiệm vụ đóng góp cho sự phát triển của khoa học và xã hội trong thế kỉ 21. Bên cạnh chức năng phục vụ đào tạo như một bảo tàng dạy học, nó còn có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khoa học - văn hoá; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sưu tầm, trưng bày, lưu giữ và quản lí hiện vật, mẫu vật và tài liệu.

Từ khi thành lập đến nay, Bảo tàng Nhân học đang dần trở thành một địa chỉ quen thuộc cho sinh viên và giảng viên tìm hiểu về lịch sử, văn hoá dân tộc. Bảo tàng khuyến khích người đến tham quan và nghiên cứu khám phá quá khứ, diễn giải đời sống văn hoá xưa và nay của các cộng đồng cư dân Việt Nam. Đối tượng phục vụ chính của bảo tàng là các cán bộ giảng dạy và sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV. Để thực hiện được nhiệm vụ của mình, Bảo tàng Nhân học phối hợp với các bộ môn trong Trường xây dựng và tổ chức các đợt sưu tầm, mua hiện vật. Tổ chức các chương trình nghiên cứu, đào tạo các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn và trao đổi nghiệp vụ với các Bộ môn, Khoa và với các Bảo tàng khác.

Hiện nay, Bảo tàng có hai phòng trưng bày cố định về Khảo cổ học, Nhân học và Văn hoá Việt Nam và ba mô hình trưng bày 3D về bảo tàng, Văn Miếu và cơ thể người. Trong nhà bảo tàng ảo có 24 chủ đề trưng bày hấp dẫn về nông nghiệp, nghề làm gốm, nghề luyện kim thời Tiền sơ sử, nghề dệt của người Thái, nghề làm tranh Đông Hồ, lịch sử Nho học và Khoa cử, cấu trúc chùa Việt...

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục: “Bảo tàng Nhân học trong trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam

 

 

 

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)