[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.399]: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam

09-04-2020

(VIETMASTER) Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn vào điều hành, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải nhận định đây là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh đầu tiên trên cả nước.

 

Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn được UBND TP.HCM quyết định đổi tên thành Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ cho trung tâm này. Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn vào điều hành, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải nhận định đây là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh đầu tiên trên cả nước.

 

TP.HCM có Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh ...

 

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị trực thuộc Sở GTVT TP.HCM. Sau khi đổi tên, trung tâm có thêm chức năng, nhiệm vụ như tổ chức, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ trong phạm vi được Sở GTVT TP phân cấp. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm việc tổ chức quản lý, vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông. Ngoài ra, trung tâm cũng quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn TP, thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở GTVT TP giao.

Ngoài những chức năng, nhiệm vụ cũ, từ nay trung tâm sẽ đảm nhận thêm công tác tổ chức và điều tiết qua hầm trong các trường hợp khẩn cấp; yêu cầu tháo dỡ, giải phóng chướng ngại vật ảnh hưởng đến giám sát giao thông. Đồng thời phối hợp với các cơ quan kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn TP.

Đáng chú ý, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được TP.HCM giao quản lý, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn, trợ giúp cho những trường hợp khẩn cấp thông qua áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, quá trình chuyển đổi số. 

 

 

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam hiện đang đề xuất Kỷ lục Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam” đến Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)