image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.805] JW Marriott Hotel Shanghai (Trung Quốc): Tòa nhà sở hữu thư viện cao nhất thế giới tính từ mặt đất

16-06-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Thư viện trên tầng 60 của khách sạn nằm ở độ cao 230,9 m so với mặt đường.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 565 trang (5648 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ