VietKings công bố giải thưởng VIETKINGS AWARDS thường niên từ 2019

08-05-2016

(VietKings) Nhằm mục đích tổng kết, chọn lọc và vinh danh Kỷ lục gia, các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam tiêu biểu được xác lập trong các năm, khẳng định con đường xác lập các kỷ lục mang giá trị nội dung, có ý nghĩa đối với cộng đồng, xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong nước và quốc tế, bắt đầu từ năm 2016, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ triển khai Giải thưởng VIETKINGS AWARDS thường niên với mục đích vinh danh các Kỷ lục gia và Đơn vị Sở hữu Kỷ lục Việt Nam.

 

VIETKINGS AWARD

 

Theo đó, sẽ có 9 hạng mục kỷ lục được xem xét, đề cử và công bố trong VIETKINGS AWARDS gồm:


1.    Các Kỷ lục mang giá trị sáng tạo
2.    Các Kỷ lục chứa đựng giá trị nội dung đặc biệt
3.    Các Kỷ lục độc bản đặc biệt
4.    Các Kỷ lục vì môi trường
5.    Các Kỷ lục được thiết lập vì cộng đồng
6.    Các Kỷ lục bất biến
7.    Các Ý chí kỷ lục
8.    Các Bộ sưu tập kỷ lục đặc biệt
9.    Các Kỷ lục mang giá trị quảng bá hình ảnh cho đất nước và con người Việt Nam


Giải thưởng VIETKINGS AWARDS được tham gia bởi cộng đồng Kỷ lục gia, các đơn vị sở hữu kỷ lục tại Việt Nam. Hội đồng bình chọn giải thưởng là Lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Các đề cử giải thưởng hàng năm sẽ do Hội đồng đề cử và Kỷ lục gia, các đơn vị sở hữu kỷ lục tại Việt Nam ứng cử.


Giải thưởng bao gồm: Cúp biểu tượng VIETKINGS AWARDS, bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và tiền mặt. Tổng giá trị giải thưởng hàng năm lên tới 500 triệu đồng cho tất cả các hạng mục kỷ lục. Giải thưởng này sẽ được tổng kết và công bố vào tháng 4 hàng năm tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam.


VIETKINGS AWARDS là một giải thưởng mang dấu ấn đặc biệt, là sự vinh danh mà Lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam muốn gửi tặng đến các kỷ lục gia, đơn vị sở hữu kỷ lục mang những giá trị nội dung đặc biệt, có ý nghĩa thiết thực quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam.


Rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của Cộng đồng kỷ lục gia, đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam, các đơn vị bảo trợ, tài trợ, các cơ quan ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí… để giải thưởng VIETKINGS AWARDS thành công.


TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM - VIETKINGS