06 Kỷ lục Thế giới mới về Ẩm thực, Đặc sản Việt Nam tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới công bố năm 2022

26-08-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Tháng 9/2020, với hiệu ứng tích cực và mạnh mẽ mà 5 Kỷ lục Thế giới đầu tiên trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam được Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings xác lập mang lại, tháng 9/2020, VietKings quyết định tiếp tục thiết lập các hồ sơ đề cử Kỷ lục Thế giới – Lần II trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam để gửi đến Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings). Sau gần 2 năm, đầu tháng 8/2022, LIÊN MINH KỶ LỤC THẾ GIỚI (WORLDKINGS) chính thức có quyết định xác lập 06 KỶ LỤC THẾ GIỚI MỚI VỀ ẨM THỰC – ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM.

Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>Cuối