image not found

Trao tặng Giải thưởng Đĩa vàng Cống hiến của Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới đến ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam

14-11-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Với những đóng góp quan trọng cho công tác quản trị giáo dục, đào tạo, giảng dạy và phát triển ngành Marketing Việt Nam trong hơn 20 năm, ông Trần Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, Thường trực Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã vinh dự được Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) vinh danh giải thưởng Đĩa vàng Cống hiến.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ