(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.732. Happy Toilet Programme (Singapore) : Độc đáo chương trình nhằm nâng cao chất lượng nhà vệ sinh công cộng tại Đông Nam Á

30-12-2021

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Chương trình "Happy Toilet" là một sáng kiến của Hiệp hội Nhà vệ sinh Singapore (Restroom Association of Singapore - RAS) trao cho các nhà vệ sinh công cộng mức đánh giá ba, bốn hoặc năm sao. Những nhà vệ sinh công cộng tốt nhất, đáp ứng tất cả các tiêu chí về thiết kế, chất lượng và bảo trì do RAS đề ra, sẽ nhận được xếp hạng sáu sao. Tất cả các nhà vệ sinh công cộng từ ba sao trở lên sẽ được phép mang biểu tượng "Happy Toilet".

Kế hoạch "Happy Toilet" nhằm mục đích nâng cao tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng trên toàn Singapore và tạo động lực cho những cơ sở kinh doanh thể hiện sự đầu tư trong việc chăm sóc nhu cầu của khách hàng. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và sẽ được quản lý theo hướng dẫn của RAS và được Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới xác nhận.

Chương trình này do ông Lim Swee Say, cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường phát động vào ngày 1 tháng 7 năm 2003.

Đây là một sáng kiến xếp hạng sao cho các nhà vệ sinh công cộng, tập trung vào năm yếu tố chính - Thiết kế, Độ sạch sẽ, Hiệu quả, Bảo trì và Sự hài lòng của người dùng. Tất cả những yếu tố này đều lấy con người làm trọng tâm, với mong muốn khách hàng sử dụng nhà vệ sinh công cộng đều cảm thấy vui vẻ khi rời khỏi nhà vệ sinh, vì chương trình sẽ đảm bảo rằng họ có trải nghiệm tốt nhất, với tất cả các nhu cầu vệ sinh cơ bản được đáp ứng và thậm chí còn hơn thế nữa.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn