image not found

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.884. KRI Alugoro (Indonesia): Tàu ngầm tấn công đầu tiên được đóng tại Đông Nam Á

25-07-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Tàu ngầm KRI Alugoro là tàu ngầm tấn công đầu tiên được đóng hoàn toàn tại Đông Nam Á.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 126 trang (1256 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ