Chiến dịch kiểm tra tim lớn nhất châu Á

14-10-2015

(Vietkings) - Nhằm mục đích mang đến việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng về “sức khỏe của tim”, Công ty Tư nhân Manipal Health - Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ.


LARGEST HEART CHECK UP CAMPAIGN


Công ty đã tổ chức sự kiện mang tên "World Heart Day Celebration” (tạm dịch: "Ngày tim thế giới"), trong ngày sự kiện diễn ra có nhiều người đến tham gia chiến dịch nhân đạo do công ty sức khỏe tổ chức. Số lượng chính thức được Tổ chức Kỷ lục châu Á ghi nhận là 10,775 người tham gia xác lập kỷ lục cùng với kỷ niệm chương.

Hơn 10 ngàn người đến để được kiểm tra tình trạng tim trong một chiến dịch nhân đạo của công ty. Sự kiện này được thực hiện ở nhiều nơi khác nhau bao gồm những địa diễm như KMC, Manipal Ankur, bệnh viện Manipal…

Qua quá trình chứng thực và xác nhận thông tin Tổ chức kỷ lục châu Á chính thức xác lập kỷ lục cho Công ty tư nhân Manipal Health vào ngày 27 tháng 09 năm 2015.

Phong Đặng

Nguồn: asiabookofrecords