Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 100. Chùa Hải Sơn (chùa Hang)

27-11-2012

Chùa Hải Sơn (hay chùa Thiên Thành, tên thường gọi là chùa Hang) xây dựng vào những thập niên đầu của thế kỷ 18. Năm 1989, Bộ Văn hoá và Thông tin công nhận chùa Hải Sơn - chùa Hang là điểm di tích lịch sử và tham quan thắng cảnh.

Trong năm 2005, chùa xây dựng vườn tượng Phật Dược Sư. Công trình khởi công vào tháng 1.2005 và hoàn thành ngày 28.12.2005. Do vườn tượng có đến 49 tượng Phật Dược Sư nên được gọi là Bộ tượng Thất Châu Thất Đàn Dược Sư, do ông Lê Văn Lai tạo tác.

Vườn tượng chia làm 7 cụm, mỗi cụm tượng gồm 7 vị và chia làm 3 cấp tọa vị. Bục thượng: tượng có chiều cao 3m, rộng 2m; đế cao 2m, rộng 1,20 m. Bục trung: tượng cao 2m, rộng 1,50m, đế cao 1,20m. Bục hạ: tượng cao 1,70m, rộng 1,10 m, đế cao 0,40 m. Vườn tượng Phật Dược Sư được tôn trí trên một diện tích 2.400m2 dựa vào vách núi chùa Hang.

Chùa Hải Sơn (chùa Hang) thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có vườn tượng Phật Dược Sư lớn nhất.

>> Đề cử Top 100 ngôi chùa nổi tiếng sở hữu kỷ lục Việt Nam: 99. Chùa Xvayton

Đơn vị giới thiệu

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam

Trung tâm sách Top Việt Nam