Kỷ lục Australia: Cây cao nhất tại Australia

16-01-2015

(Kyluc.vn) - Tên thường gọi của nó là cây Thanh Lương Trà, tên khoa học là Eucalyptus regnans.

Chu vi của toàn bộ cây là 12,73 mét, chiều cao 100 mét, tán cây 35 mét, 857 điểm. Cây cao nhất này nằm gần Tahune Forest Airwalk gần với Geenveston, Tasmania.Làm thế nào để đo một cây cao đến như vậy? Theo sự tính toán của tổ chức Tree Register để đo một cây phải dựa trên việc dánh giá một cách toàn diện. Tổ chức America Forests đã thực hiện công việc này được 77 năm. Tổng số điểm = chu vi thân cây (inch) + chiều cao (feet) + ¼ tán cây trung bình (feet) 
Đặng Phong dịch
Theo theaustralianbookofrecords