Máy bay giấy lập kỷ lục bay xa nhất

01-03-2012

Một kỷ lục Guinness đã được thiết lập tại California, Mỹ khi một chiếc máy bay giấy bay xa gần 70m.


Anh Joe Ayoob chuẩn bị phóng chiếc máy bay giấy.

 
Bên trong một nhà kho tại căn cứ không quân McClellan gần Sacramento, chiếc máy bay giấy được anh Joe Ayoob phóng đi đã bay được 69,1m

Những tiếng vỗ tay đã vang lên khi chiếc máy bay giấy do Ayoob phóng đi lập kỷ lục mới. Kỷ lục trước đó là 63m.

Chiếc máy bay giấy do John Collins -người đã thiết kế máy bay trong nhiều năm -gấp, sử dụng một tờ giấy A4 và một mẩu băng dính.

"Hồi nhỏ tôi thích gấp máy bay giấy và phi nó suốt trên đường từ nhà tới trường.Một số ngườicó thể nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc máy bay giấy. Nhưng nó lập kỷ lục thế giới… Tôi tự hào về kỷ lục này”, Ayoob nói.


Theo Dân Trí