[TIN SÁNG] [WORLDKINGS - PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.538) YPF SA (Argentina): Công ty dầu mỏ do nhà nước điều hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới

07-12-2023

(kyluc.vn - worldkings.org) YPF được thành lập vào năm 1922 với tư cách là công ty dầu khí hoàn toàn thuộc sở hữu nhà nước đầu tiên. Công ty tham gia vào hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí, vận chuyển, lọc dầu, tiếp thị khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ. Vào ngày 07/12/2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố YPF SA là “Công ty dầu mỏ do nhà nước điều hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới.”

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Mỹ (America Records Institute - AMRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/1093/2023/No.548, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố YPF SA là công ty dầu mỏ do nhà nước điều hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. 

YPF S.A. là một công ty năng lượng quốc doanh của Argentina. Công ty hoạt động tích hợp theo chiều dọc, tham gia vào hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí cũng như vận chuyển, lọc dầu, tiếp thị khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ.

 

 

Được thành lập vào năm 1922 dưới sự điều hành của Tổng thống Hipólito Yrigoyen, YPF là công ty dầu mỏ hoàn toàn do nhà nước điều hành đầu tiên trên thế giới và là công ty dầu mỏ do nhà nướcđiều hành đầu tiên trở thành công ty tích hợp theo chiều dọc.

Công ty cũng tiến hành lọc dầu và hóa dầu, thực hiện các bước hậu cần liên quan để vận chuyển dầu khí đến các nhà máy lọc dầu và phân phối các sản phẩm lọc và hóa dầu đến các kênh bán hàng khác nhau. YPF S.A. tiếp thị và phân phối sản phẩm cho các ngành dầu khí, vận tải, nông nghiệp, khai thác mỏ, hàng không, hải quân, cơ sở hạ tầng và xây dựng. YPF giám sát các hoạt động thăm dò và phát triển ở Argentina, Chile, Colombia và Bolivia. YPF có trụ sở tại Buenos Aires, Argentina.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)