[TIN SÁNG] [WORLDKINGS- PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.576) Henry Bessemer (Anh): Người đầu tiên sáng chế ra quy trình sản xuất thép hàng loạt với chi phí thấp

19-03-2024

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Henry Bessemer - Một nhà phát minh người Anh, là người đã phát minh ra quy trình sản xuất thép hàng loạt chi phí thấp đầu tiên trên thế giới. Phát minh đột phá của Bessemer đã cách mạng hóa ngành thép vào giữa thế kỷ 19. Vào ngày 19 tháng 03 năm 2024, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Henry Bessemer là “Người đầu tiên sáng chế ra quy trình sản xuất thép hàng loạt với chi phí thấp”.

Ngày 19/03/2024, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute - EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/1131/2024/No.586, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Henry Bessemer là “Người đầu tiên sáng chế ra quy trình sản xuất thép hàng loạt với chi phí thấp”.

Henry Bessemer - Một nhà phát minh và kỹ sư người Anh, ông được xem là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử ngành công nghiệp thép. Công trình đột phá của ông đã cách mạng hóa ngành thép, đặt nền móng cho cơ sở hạ tầng và sản xuất hiện đại. Sinh ngày 19 tháng 1 năm 1813 tại Charlton (Hertfordshire), sự khéo léo của Bessemer đã làm thay đổi mãi mãi cục diện công nghiệp hóa trên toàn cầu.

Năm 1855, Bessemer giới thiệu phát minh mang tính đột phá của mình: bộ chuyển đổi Bessemer. Thiết bị này cho phép sản xuất thép hàng loạt, đồng thời giảm đáng kể cả thời gian và chi phí. Bộ chuyển đổi sử dụng quy trình khí nén để loại bỏ tạp chất khỏi sắt nóng chảy, biến nó thành thép chất lượng cao chỉ trong vài phút, thay vì hàng giờ hoặc hàng ngày như các phương pháp truyền thống trước đây.

File:Sir Henry Bessemer. Mezzotint by T. O. Barlow after R. Lehma Wellcome  V0006451.jpg - Wikimedia Commons

Sự đổi mới quan trọng trong quy trình của Bessemer nằm ở tính đơn giản và khả năng mở rộng của nó. Bằng cách khai thác sức mạnh của không khí để loại bỏ tạp chất, Bessemer đã mở ra một phương pháp tiết kiệm chi phí để sản xuất thép trên quy mô lớn. Sự đổi mới này không chỉ dân chủ hóa khả năng tiếp cận thép mà còn thúc đẩy những tiến bộ chưa từng có trong kỹ thuật, xây dựng và sản xuất.

Bước đột phá của Bessemer đến vào thời điểm then chốt trong lịch sử đã thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng của đường sắt, cầu và các tòa nhà chọc trời trên toàn cầu. Phát minh của ông đã tạo nên xương sống cho cuộc cách mạng công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ công nghệ trên quy mô chưa từng có. Tác động của Henry Bessemer đối với ngành thép vẫn còn vang dội cho đến ngày nay, định hình cơ sở hạ tầng và cảnh quan của các quốc gia trên thế giới. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (WorldKings.org)
Do EURI đề cử

 


Hoài Phương - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org) (Nguồn ảnh: Internet)

Tags: Henry Bessemer