[TIN SÁNG] [WORLDKINGS - PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.579) Trường Cao đẳng Wesleyan (Mỹ): Trường cao đẳng đầu tiên trên thế giới cấp bằng cho phụ nữ

26-03-2024

(kyluc.vn - worldkings.org) Cao đẳng Wesleyan là một trường cao đẳng tư thục dành cho nữ sinh về nghệ thuật tự do ở Macon, Georgia, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1836, Wesleyan là trường đại học đầu tiên trên thế giới cấp bằng cho phụ nữ. Vào ngày 26/03/2024, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Trường Cao đẳng Wesleyan là “Trường cao đẳng đầu tiên trên thế giới cấp bằng cho phụ nữ.”

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Mỹ (America Records Institute - AMRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/1134/2023/No.589, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Trường Cao đẳng Wesleyan là trường cao đẳng đầu tiên trên thế giới cấp bằng cho phụ nữ. 

 

 

Được thành lập với tên gọi Trường Cao đẳng Nữ sinh Georgia vào ngày 23 tháng 12 năm 1836, Wesleyan được thành lập thông qua nỗ lực của một nhóm công dân Macon và Hội nghị Georgia của Giáo hội Giám mục Giám lý như một bằng chứng về mối quan tâm của họ đối với việc giáo dục phụ nữ.

Mục sư George Foster Pierce được bầu làm chủ tịch của Trường Cao đẳng Nữ sinh Georgia vào năm 1838, và Trường mở cửa vào ngày 7 tháng 1 năm 1839. Chín mươi phụ nữ trẻ đã đăng ký tham gia khóa học đầu tiên của trường và bằng cử nhân đầu tiên được trao vào ngày 16 tháng 7 năm 1840 cho Catherine E.

 

 

Hơn 180 năm sau, Cao đẳng Wesleyan vẫn tiếp tục định hướng giáo dục phụ nữ thực hiện những điều phi thường trong nghề nghiệp và phục vụ cộng đồng. Wesleyan cung cấp các chương trình đào tạo cấp bằng Cử nhân Nghệ thuật, Cử nhân Mỹ thuật (BFA) và Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN), cũng như tám chương trình dự bị chuyên nghiệp, bao gồm sức khỏe, huấn luyện viên thể thao, nha khoa, kỹ thuật, luật, y học, dược phẩm, chủng viện và thú y.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (WorldKings) 

Do AMRI đề cử  


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)