[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.435) Omar Sultan Al Olama (UAE): Vị bộ trưởng Bộ trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

11-04-2023

(kyluc.vn – worldkings.org) Omar Sultan Al Olama là Bộ trưởng Bộ Trí tuệ Nhân tạo tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông được bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2017 bởi Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Người cai trị Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Vào ngày 11 tháng 04 năm 2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Omar Sultan Al Olama là “Vị bộ trưởng Bộ trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 11/04/2023, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Á (Asia Records Institute - ASRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/989/2023/No.445, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Omar Sultan Al Olama là vị bộ trưởng Bộ trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Omar Sultan Al Olama là Bộ trưởng Bộ Trí tuệ Nhân tạo tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông được bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2017 bởi Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Người cai trị Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. UAE là quốc gia đầu tiên thuê một bộ trưởng về trí tuệ nhân tạo.

 

 

Al Olama sinh ngày 16 tháng 2 năm 1990 tại Dubai. Ông có bằng Cử nhân Quản trị và Quản trị Kinh doanh của Đại học Hoa Kỳ ở Dubai, và bằng Cao đẳng về Quản lý Dự án và Xuất sắc của Đại học Hoa Kỳ ở Sharjah.

Trách nhiệm của Al Olama với tư cách là Bộ trưởng Bộ Trí tuệ Nhân tạo bao gồm tạo ra và thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong việc quản lý Trí tuệ Nhân tạo một cách có trách nhiệm và phản ánh tầm nhìn của UAE về việc sử dụng AI có đạo đức.

 

 

Trong thời gian làm việc tại Vụ Tương lai của Bộ Nội vụ và Tương lai, AlOlama đã tham gia phát triển chiến lược 100 năm 2071 của UAE. Ông cũng tham gia xây dựng Chiến lược Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 của UAE nhằm thúc đẩy vị thế của UAE như một trung tâm toàn cầu cho cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và phát triển nền kinh tế quốc gia dựa trên tri thức, đổi mới và công nghệ tương lai. Trước khi được bổ nhiệm, ông đã làm việc để phát triển Chiến lược Trí tuệ Nhân tạo của UAE.

Vào tháng 10 năm 2017, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bổ nhiệm Omar Bin Sultan Al Olama làm Bộ trưởng Bộ Trí tuệ Nhân tạo đầu tiên của đất nước. Quyết định này cũng được đưa ra ngay sau khi Dubai thành lập tiền điện tử của riêng mình, được gọi là emCash. Tiền điện tử mới, ra mắt vào cuối tháng 9 cùng năm, được tạo ra thông qua quan hệ đối tác mới được thúc đẩy thông qua Sáng kiến tăng tốc của thành phố, chạy trên chuỗi khối của riêng nó và được thiết kế cho các giao dịch tài chính khác nhau.

Do ASRI đề cử

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)