[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.441) Amogy (Mỹ): Công ty phát minh ra động cơ máy kéo chạy bằng nhiên liệu amoniac đầu tiên trên thế giới

25-04-2023

(kyluc.vn – worldkings.org) Máy kéo không phát thải khí amoniac đầu tiên trên thế giới đã hoàn thành thành công lần chạy thử nghiệm đầu tiên tại Trung tâm Năng lượng Tiên tiến tại Đại học Stony Brook ở New York vào tháng 6 năm 2022. Vào ngày 25 tháng 04 năm 2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Amogy là “Công ty phát minh ra động cơ máy kéo chạy bằng nhiên liệu amoniac đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 25/04/2023, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Mỹ (America Records Institute - AMRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/995/2023/No.451, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Amogy là “Công ty phát minh ra động cơ máy kéo chạy bằng nhiên liệu amoniac đầu tiên trên thế giới”.

Máy kéo hạng trung John Deere được thay thế động cơ diesel bằng hệ thống "amoniac để cung cấp năng lượng" được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp có tên Amogy. Hệ thống chuyển hóa chất có mật độ năng lượng cao thành hydro, sau đó cung cấp năng lượng cho pin nhiên liệu hydro 100 kW.

Các phương tiện hạng trung và hạng nặng chiếm hơn một phần tư lượng khí thải xe cộ của Hoa Kỳ và là mục tiêu quan trọng để khử cacbon, tuy vậy chúng dùng động cơ chạy bằng dầu diesel và thải ra nhiều một số chất gây ô nhiễm.

Mặt khác, amoniac khan được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp làm phân bón và được xem như một loại nhiên liệu tiềm năng cho các thiết bị nông nghiệp.

Hệ thống của Amogy có thể cung cấp năng lượng cho máy kéo trong vài giờ trên một bình amoniac 60 gallon. Nhưng nó không được sử dụng trực tiếp trong pin nhiên liệu; thay vào đó, amoniac được bẻ ra trong một lò phản ứng để tạo ra hydro theo yêu cầu, sau đó được sử dụng để cung cấp năng lượng cho pin nhiên liệu.

Amogy được thành lập bởi bốn cựu sinh viên tiến sĩ của MIT, những người đã chia sẻ tầm nhìn về một hệ thống giao thông tương lai khử cacbon. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Uyên Nguyễn - Vietkings - (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)