(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.191. Benjamin Franklin, người Mỹ đầu tiên không phải Tổng Thống, được xuất hiện trên đồng đô la Mỹ

07-05-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Benjamin Franklin (17 tháng 01 1706 - 17 tháng 4 1790) là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.

Ông là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu, là người duy nhất không phải Tổng thống được xuất hiện trên tờ Đô la Mỹ, Benjamin Franklin là hình ảnh xuất hiện đầu tiên khi mọi người trên thế giới nhắc đến cụm từ “ Nước Mỹ”.

Trong lĩnh vực khoa học, ông là gương mặt điển hình của lịch sử vật lý vì những khám phá của ông và những lý thuyết về điện, ví dụ như các khám phá về hiện tượng sấm, sét. Ông cũng là người đã phát minh ra cột chống sét.

Hình ảnh của Benjamin Franklin được in trên đồng 100 đô la Mỹ để vinh danh những cống hiến của ông cho lịch sử nước Mỹ. Có một câu nói rất nổi tiếng của Benjamin Franklin là :”Một đồng tiết kiệm được là một đồng kiếm được.”

 


Vietkings - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet