(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.209. Hodgdon Yachts : Doanh nghiệp đóng du thuyền và các tàu quân sự chuyên dụng do gia đình tự quản hoạt động liên tục lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

25-05-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Hodgdon Yachts là doanh nghiệp đóng du thuyền và các tàu quân sự chuyên dụng, đặt tại East Boothbay, Maine. Đây là một doanh nghiệp do gia đình tự quản được thành lập vào năm 1816 - có uy tín là công ty đóng tàu liên tục hoạt động lâu đời nhất tại Hoa Kỳ.

Hodgdon Yachts được chú ý vì chuyên đóng siêu du thuyền, sử dụng vật liệu nhựa composite và kỹ thuật đóng thuyền tiên tiến . Nó cũng nổi tiếng về khả năng kết hợp các vật liệu tiên tiến đó vào thiết kế truyền thống sử dụng các hệ thống biển và điện tử hiện đại. Công ty có một số bộ phận - du thuyền, đấu thầu , nội thất du thuyền, dịch vụ du thuyền và vật liệu tổng hợp quân sự với các văn phòng ở Boothbay, Maine, Newport, Rhode Island và Monaco.

Hodgdon Yachts được thành lập bởi Caleb Hodgdon và người em của mình là Tyler năm 1816.

Doanh nghiệp nhận đóng hầu hết các tàu nổi tiếng dưới cái tên 'Hodgdon Brothers', suốt những năm 1970 và sau đó, với sự đa dạng hóa, Hodgdon Yachts tiếp tục phát triển với khẩu ngữ “Doanh nghiệp đóng tàu Hodgdon Yachts”.

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet