[WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.04) Sông Congo – Con sông sâu nhất thế giới

17-06-2020

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Sông Congo là con sông nằm trên lục địa châu Phi. Với độ sâu ghi nhận hơn 220 mét, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố sông Congo là “Con sông sâu nhất thế giới”.

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục châu Phi (Africa Records Institute – AFRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/558/2020/No.14 , Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố sông Congo là ““Con sông sâu nhất thế giới” vào ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Sông Congo là con sông dài thứ hai tại châu Phi chỉ đứng sau sông Nile. Sông Congo cũng là con sông lớn thứ hai thứ thế giới tính theo lưu lượng nước chỉ sau sông Amazon. Ngoài ra, sông Congo được công nhận là con sông sâu nhất thế giới, với độ sâu ghi nhận vượt hơn 220 m (720 feet).

Sông Congo thuộc hệ thống sông Congo-Lualaba-Chambeshi có tổng chiều dài 4,700 km (2,920 dặm) và là con sông dài thứ 9 trên thế giới. Chambeshi là một phụ lưu của sông Lualaba, trong khi Lualaba là tên của thượng nguồn sông Congo thuộc thác Boyoma, có chiều dài 1,800 km (1,120 dặm).

Tính luôn chiều dài của phụ lưu chính Lualaba, sông Congo có tổng chiều dài là 4,370 km (2,715 dặm).

Sông Congo là con sông lớn duy nhất chảy qua xích đạo hai lần. Lưu vực sông Congo có tổng diện tích khoảng 4,000,000 km2  (1,500,000 dặm vuông), tương đương chiếm 13%  tổng diện tích đất liền châu Phi.

Sông Congo là nơi mà hoạt động vận chuyển bằng tàu thuyền được cho phép với hướng chảy đi khắp các khu vực bên trong châu Phi. Ngoài ra, sông cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc lưu thông và là khu vực mang giá trị lịch sử.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)