[TIN SÁNG][WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.169) Salyut 1: Trạm không gian đầu tiên trên thế giới

22-07-2021

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Ngày 19/04/1971, Liên Xô đã phóng thành công trạm không gian Salyut 1. Đây là trạm không gian đầu tiên của Liên Xô, đồng thời cũng là trạm không gian đầu tiên của thế giới.

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục châu Âu (Europe Records Institute – EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/723/2021/No.179, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Salyut 1 là "Trạm không gian đầu tiên thế giới" vào ngày 22 tháng 07 năm 2021.

Salyut 1 (DOS-1) là trạm vũ trụ đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo thấp của Trái đất vào năm 1971. Chương trình Salyut tiếp theo với năm lần phóng thành công thêm bảy trạm nữa. Mô-đun cuối cùng của chương trình, Zvezda (DOS-8), trở thành cốt lõi của phân đoạn Trạm Vũ trụ Quốc tế của Nga và vẫn ở trên quỹ đạo.  Đây cũng là trạm không gian đầu tiên có phi hành đoàn trên thế giới.

 

 

Salyut 1 được sửa đổi từ một trong những khung máy bay Almaz, và được làm từ năm thành phần: một khoang trung chuyển, một khoang chính, hai khoang phụ và Đài quan sát không gian Orion 1. Trạm Salyut 1 có chiều dài 20 m, đường kính chỗ lớn nhất 4m. Salyut 1 được phóng trước lên quỹ đạo, sau đó, các nhà du hành sẽ bay lên trạm không gian bằng các tàu Soyuz. Ngày 25/04/1971, tàu Soyuz 10 đã kết nối được với Salyut 1. 

 

 

Ngày 07/06/1971, tàu Soyuz 11 đã kết nối thành công với Salyut 1. 3 nhà du hành Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolski và Viktor Patsayev đã làm việc trên trạm không gian trong vòng 23 ngày.

Theo Liên Minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)
 
 
 
 
 
 

Thiên Kim - Vietkings - (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)