[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến của Thế giới (P.185) Majuli (Ấn Độ): Cù lao lớn nhất thế giới

28-08-2021

(WorldKings.org – Kyluc.vn) Mājuli hay Majoli là một hòn đảo sông hay còn gọi là cù lao của sông Brahmaputra, bang Assam. Vào năm 2016, Majuli trở thành hòn đảo đầu tiên được công nhận là một quận chính thức tại Ấn Độ. Với diện tích bao phủ 553 km2, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Majuli là “Cù lao lớn nhất thế giới”.

Căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục châu Á (Asia Records Institute – ASRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/739/2021/No.195, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Majuli là “Cù lao lớn nhất thế giới” vào ngày 28 tháng 8 năm 2021.

Mājuli hay Majoli là một hòn đảo sông hay còn gọi là cù lao của sông Brahmaputra, bang Assam. Vào năm 2016, Majuli trở thành hòn đảo đầu tiên được công nhận là một quận chính thức tại Ấn Độ. Vào đầu thế kỷ 20, cù lao có diện tích 880 km2.

Nhưng do tác động của quá trình xói mòn, hiện nay diện tích của cù lao chỉ còn lại 553 km2. Hiện tượng này là do mực nước sông dâng lên dẫn đến phần đảo của Majuli bị lún xuống. Tuy nhiên, Majuli vẫn đang là hòn đảo sông hay cù lao lớn nhất thế giới.

Cù lao do sông Brahmaputra ở phía nam và một nhánh khác của sông Brahmaputra, sông Kherkutia Xuti – đây là sông giáp lưu với sông Subansiri ở phía bắc tạo thành. Các tàu thuyền từ thành phố thị xã Jorhat thường hay lưu thông qua hòn đảo sông Mājuli này.

Cù lao cách 300 đến 400 km về phía đông của thành phố lớn nhất của bang Assam – Guwahati. Hòn đảo sông có dân định cư nhất định và chịu ảnh hưởng nhiều của nền văn hóa Assamese neo-Vaishnavite.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ