[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 kỷ lục bất biến Thế giới (P.273) Amicable Society for a Perpetual Assurance (Anh): Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên thế giới

29-03-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Amicable Society được thành lập tại London vào năm 1706 bởi William Talbot và Ngài Thomas Allen. Amicable Society for a Perpetual Assurance Office được công nhận là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thế giới. Được biết Amicable Society bắt đầu hoạt động với 2000 thành viên. Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Amicable Society for a Perpetual Assurance là “Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên thế giới”.

Ngày 29/03/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute - EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/827/2022/No.283, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Amicable Society for a Perpetual Assurance là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên thế giới.

Amicable Society được thành lập tại thành phố London vào năm 1706 bởi William Talbot và Sir Thomas Allen. Kế hoạch đầu tiên của bảo hiểm nhân thọ là mỗi thành viên sẽ trả một khoản thanh toán cố định hàng năm cho mỗi cổ phiếu, từ một đến ba cổ phiếu với độ tuổi quy định của các thành viên là từ 12 đến 55. Vào cuối năm, một phần của "khoản đóng góp thân thiện" được chia cho vợ và con của các thành viên đã qua đời, tương ứng với số cổ phần mà những người thừa kế sở hữu. Phương châm hoạt động của Amicable Society là prudens simplicitas (đơn giản thận trọng).

 

 

Một sửa đổi từ bảo hiểm nhân thọ được phát triển bởi "Hiệp hội Bảo đảm Công bằng về Tính mạng và Sự sống sót." (The Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships). Cộng đồng bảo hiểm nhân thọ mới này được thành lập bởi Halley, De Moivre, Simpson, De Parcieux và Dodson. Công ty mới đã chọn "Equitable" và đã ban hành các chính sách bảo hiểm nhân thọ với số tiền cố định cho các cuộc sống đơn lẻ hoặc chung sống, hoặc cho các trường hợp sống sót, và cho bất kỳ thời hạn nào.

 

 

Bảo hiểm nhân thọ của Equitable khác với Amicable ở chỗ phí bảo hiểm được quy định theo độ tuổi. Bất kỳ ai cũng có thể được bảo hiểm và được nhận vào bất kể tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của họ. Đề án ban đầu của Equitable có nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng qua thời gian đã phát triển thành bảo hiểm nhân thọ như chúng ta biết ngày nay.

Do loại hình bảo hiểm mới của Equitable, Amicable đã thay đổi các chính sách của mình vào năm 1807. Sau đó, công ty đã mở rộng sang nhiều loại phí bảo hiểm khác nhau để trả cho các chính sách mà khách hàng có thể nhận được tùy theo độ tuổi, nghề nghiệp và sức khỏe của họ.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)