[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.278) Le Bon Marche (Pháp): Cửa hàng bách hóa đầu tiên trên thế giới

09-04-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Cửa hàng bách hóa Le Bon Marché ở Paris được thành lập vào năm 1852. Vào ngày 09 tháng 04 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Le Bon Marche là “Cửa h��ng bách hóa đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 09/04/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute - EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/832/2022/No.288, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Le Bon Marche là cửa hàng bách hóa đầu tiên trên thế giới.

Le Bon Marché là một cửa hàng bách hóa ở Paris. Được thành lập vào năm 1838 và được tân trang lại gần như hoàn toàn bởi Aristide Boucicaut vào năm 1852, đây là cửa hàng bách hóa hiện đại đầu tiên. Cửa hàng  là thành viên của Hiệp hội Cửa hàng Bách hóa Quốc tế từ năm 1986 đến năm 2011.

Le Bon Marché được thành lập tại Paris vào năm 1838 để bán ren, ruy băng, ga trải giường, nệm, nút, ô dù và các loại hàng hóa khác. Ban đầu nó có bốn phòng ban, mười hai nhân viên và một không gian sàn ba trăm mét vuông.

Sau khi được mua lại vào năm 1984 bởi tập đoàn LVMH, Le Bon Marché được đổi thương hiệu để nhắm vào thị trường cao cấp sang trọng.

Cửa hàng bách hóa hiện lưu trữ một số thương hiệu cao cấp độc quyền nhất thế giới, nhưng cũng cố gắng duy trì sự phù hợp bằng cách tìm nguồn cung cấp các thương hiệu mới nổi và hợp tác độc quyền nổi bật với các nhà thiết kế.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (worldkings.org) 


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)