[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.297) Học viện WINS (Áo): Chương trình giáo dục trao chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ

24-05-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Ra mắt vào năm 2014, Học viện WINS là chương trình giáo dục cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ. Học viện WINS xem bảo mật là một khía cạnh cơ bản của quản lý rủi ro và quản lý danh tiếng của một tập đoàn. Vào ngày 24 tháng 05 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Học viện WINS là “Chương trình giáo dục trao chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ”.

Ngày 24/05/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute - EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/851/2022/No.307, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Học viện WINS là chương trình giáo dục trao chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an ninh hạt nhân và quản lý an ninh nguồn phóng xạ.

Viện An ninh Hạt nhân Thế giới (World Institute for Nuclear Security; viết tắt: WINS) là một tổ chức thành viên phi chính phủ quốc tế đặt tại Vienna, Áo. Sứ mệnh của WINS là dẫn đầu trong việc trao đổi kiến ​​thức, phát triển chuyên môn và cấp chứng chỉ về quản lý an ninh hạt nhân.

Để thực hiện sứ mệnh của mình, WINS cung cấp nhiều loại dịch vụ tập trung vào bốn chương trình chính: 1) hội thảo và đào tạo; 2) Học viện WINS;  3) Trung tâm Kiến thức;  4) Đánh giá. Thông qua 4 chương trình này, WINS đã xuất bản hơn 36 Hướng dẫn Thực hành Tốt nhất Quốc tế và nhiều báo cáo đặc biệt. Học viện cũng tổ chức các hội thảo, các khóa đào tạo trên khắp thế giới và cung cấp các dịch vụ đánh giá giúp những người được cấp phép sử dụng hạt nhân và chất phóng xạ đánh giá được mức độ trưởng thành của chương trình an ninh của họ và đo lường kết quả.

Ra mắt vào năm 2014, Học viện WINS là chương trình cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên thế giới về quản lý an ninh hạt nhân. Chương trình xem bảo mật là một khía cạnh cơ bản của quản lý rủi ro và danh tiếng của một doanh nghiệp.

Học viện WINS cung cấp đào tạo chuyên nghiệp và cấp chứng chỉ cho những người có trách nhiệm an ninh hạt nhân. Chương trình được cung cấp như một khóa học tự học trực tuyến. Nó bao gồm một khóa “Nền tảng” cộng với chín môn tự chọn. Tất cả những người tham gia trước tiên phải đăng ký vào Học phần “Nền tảng”; sau đó họ có thể tiến lên phần “Lựa chọn” để tham gia các khóa chuyên sâu.

Sau khi người tham gia hoàn thành một mô-đun, họ sẽ tham gia một bài kiểm tra có chủ đề. Những người vượt qua thành công các bài kiểm tra cho cả Mô-đun nền tảng và mô-đun tự chọn sẽ trở thành Chuyên gia an ninh hạt nhân được chứng nhận WINS (CNSP). Họ cũng nhận được quyền truy cập vào Mạng lưới cựu sinh viên của Học viện WINS, cho phép họ hưởng lợi từ việc phát triển nghề nghiệp liên tục.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (worldkings.org) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)