[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.304) Falkrik Wheel (Scotland): Hệ thống nâng tàu bằng phương pháp quay đầu tiên thế giới dành cho tàu thủy

09-06-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Falkrik Wheel mở cửa vào năm 2002 trong khuôn khổ dự án Millennium Link. Vào ngày 09 tháng 6 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Falkrik Wheel là “Hệ thống nâng tàu bằng phương pháp quay đầu tiên thế giới dành cho tàu thủy”.

Ngày 09/6/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute - EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/858/2022/No.314, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Falkrik Wheel là “Hệ thống nâng tàu bằng phương pháp quay đầu tiên thế giới dành cho tàu thủy”.

Falkirk Wheel là hệ thống nâng tàu bằng phương pháp quay ở Tamfourhill, Falkirk, miền trung Scotland, nối Kênh Forth và Clyde với Kênh Union. Falkirk nối lại hai kênh đào lần đầu tiên kể từ những năm 1930. Falkirk mở cửa vào năm 2002 như một phần của dự án Millennium Link.

Trục quay nâng tàu thuyền lên 24 mét (79 ft), nhưng kênh Union vẫn cao hơn 11 mét (36 ft) so với cầu dẫn nước gặp trục quay. Thuyền cũng phải đi qua một cặp âu tàu giữa đỉnh bánh xe và kênh Union. Falkirk Wheel là phương tiện nâng tàu xoay duy nhất thuộc loại này trên thế giới và là một trong hai máy nâng tàu đang hoạt động ở Vương quốc Anh, chiếc còn lại là hệ thống nâng tàu Anderton Boat.

Falkirk Wheel không chỉ kết nối hai kênh đào mà còn là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Scotland, với khoảng 400.000 người đến thăm kỳ quan kỹ thuật này mỗi năm.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (worldkings.org) 


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)