[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P292) Jockey Club Museum of Climate Change (Hong Kong): Bảo tàng về biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới

12-05-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Được thành lập vào tháng 12 năm 2013, Jockey Club Museum of Climate Change là một trong những nền tảng cốt lõi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bản địa hóa, chuyển giao kiến thức và quan hệ đối tác liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững.Vào ngày 12 tháng 05 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Jockey Club Museum of Climate Change là “Bảo tàng về biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 12/05/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Á (Asia Records Institute - ASRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/846/2022/No.302, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Jockey Club Museum of Climate Change là bảo tàng về biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới.

 

 

Được thành lập vào tháng 12 năm 2013, bảo tàng biến đổi khí hậu Jockey Club tại trường đại học Trung Văn Hương Cảng là bảo tàng thuộc thể loại này đầu tiên trên thế giới. Bảo tàng mang đến một buổi triển lãm đa phương tiện, có tính tương tác nhằm trưng bày các bộ sưu tập có giá trị và thông tin quan trọng về biến đổi khí hậu. Kể từ khi thành lập, bảo tàng đã thu hút gần 300,000 du khách.

Bảo tàng là một trong những nền tảng cốt lõi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bản địa hóa, chuyển giao kiến thức và quan hệ đối tác liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững. Bảo tàng tiếp cận và thông báo cho mọi người ở Hồng Kông và các nơi khác về những phát triển mới nhất trong các vấn đề về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Thông qua một loạt các sáng kiến và dự án, bảo tàng cố gắng khuyến khích và tạo điều kiện cho người Hồng Kông ở mọi lứa tuổi và từ mọi tầng lớp xã hội tham gia vào hành động nhằm giảm thiểu các-bon và sống một lối sống xanh và bền vững.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)