[WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.316) British Optical Association (Anh): Cơ quan chuyên môn dành cho các bác sĩ nhãn khoa đầu tiên trên thế giới

07-07-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) British Optical Association (Tạm dịch: Hiệp hội nhãn khoa Anh. Viết tắt: BOA) được thành lập vào năm 1895 với tư cách là cơ quan chuyên nghiệp đầu tiên dành cho các bác sĩ nhãn khoa đầu tiên trên thế giới. Vào ngày 07 tháng 07 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố British Optical Association là “Cơ quan chuyên môn dành cho các bác sĩ nhãn khoa đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 07/07/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Europe Records Institute - EURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/870/2022/No.326, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố British Optical Association là cơ quan chuyên môn dành cho các bác sĩ nhãn khoa đầu tiên trên thế giới.

 

 

British Optical Association (Tạm dịch: Hiệp hội nhãn khoa Anh. Viết tắt: BOA) được thành lập vào năm 1895 với tư cách là cơ quan chuyên nghiệp đầu tiên dành cho các bác sĩ nhãn khoa đầu tiên trên thế giới. Hiệp hội này đã tiến hành các kỳ kiểm tra chuyên môn đầu tiên và cung cấp cho Ban thư ký một số cơ quan quang học khác, bao gồm cả cơ quan Hiệp hội các nhà đo thị lực và Hội đồng đo thị lực thế giới.

Kể từ khi hiệp hội BOA bắt đầu hoạt động, ước tính có tới 20,000 người tự phong là các bác sĩ nhãn khoa ở Anh. Tuy nhiên chỉ có 600 người được công nhận chính thống. Họ đã thành lập nhiều hội khác nhau để thích ứng với các hoàn cảnh khác nhau.

Hiệp hội chuyên về các bằng cấp đáng giá thông qua việc xác định các tiêu chuẩn và kiểm tra, chứ không phải trong giảng dạy. Những bằng cấp này đã kết hợp việc công nhận bệnh về mắt, đặc biệt là sau trường hợp Markham v Thomas nổi tiếng năm 1910, lần đầu tiên đặt cho các bác sĩ đo thị lực nghĩa vụ pháp lý để kiểm tra mắt nhằm tìm ra bệnh tình. BOA đã thiết lập văn bằng cho các hoạt động chuyên khoa bao gồm chỉnh hình, kính áp tròng và sử dụng thuốc trong đo thị lực.

Ngoài ra, hiệp hội này còn có các khóa học được lập trong các trường bách khoa - trở thành các viện công nghệ và sau đó là các trường đại học, trang bị các ghế đo thị lực và thuê các giáo sư có chuyên môn.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)