[WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.330) Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (UAE): Trường đại học trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

09-08-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence được thành lập từ năm 2019. Vào ngày 09 tháng 08 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence là “Trường đại học trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 09/08/2022, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Á (Asia Records Institute - ASRI) và quyết định số WK/USA.INDIA/884/2022/No.340, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence là trường đại học trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence hay Đại học Trí tuệ nhân tạo Mohamed Bin Zayed (MBZUAI) là một học viện nghiên cứu dựa trên trình độ sau đại học tọa lạc tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Việc thành lập MBZUAI là một phần trong chiến lược của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về Trí tuệ nhân tạo 2031, chiến lược này đã đưa ra việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nhà nước đầu tiên trên thế giới về Trí tuệ nhân tạo.

Trường đại học cung cấp cho sinh viên được nhận học bổng toàn phần, bao gồm các quyền lợi như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế và chỗ ở. Trường đại học cũng đảm bảo thực tập bằng cách làm việc với các công ty địa phương và toàn cầu.

Trường đại học đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu và giáo dục AI và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm của sự đổi mới AI bằng cách tìm ra giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất trên thế giới. Hơn nữa, với tư cách là một tổ chức mới, tham vọng của trường là trở thành điểm đến của chính phủ và các doanh nghiệp khi tìm kiếm chuyên môn, giải pháp hoặc lời khuyên về AI.

Vào tháng 3 năm 2022, trường đại học đã tốt nghiệp khóa đầu tiên của những người tham gia Executive Program. Tính đến tháng 6 năm 2022, MBZUAI xếp hạng 127 trên toàn cầu trong số các tổ chức thực hiện nghiên cứu về khoa học máy tính theo CSRankings. Về trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, máy học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trường đại học xếp hạng 30 trên toàn cầu.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do ASRI đề cử


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ