[TIN SÁNG] [WORLDKINGS- PHẦN 2] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.558) Reserve Bank of Australia (Úc): Ngân hàng phát hành tiền polymer đầu tiên trên thế giới

23-01-2024

(kyluc.vn – worldkings.org) Năm 1988, tờ tiền polymer đầu tiên trên thế giới được phát hành bởi Ngân hàng Dự trữ Úc (Reserve Bank of Australia). Vào ngày 23 tháng 01 năm 2024, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Reserve Bank of Australia là “Ngân hàng phát hành tiền polymer đầu tiên trên thế giới”.

Ngày 23/01/2024, căn cứ vào đề cử kỷ lục thế giới từ Viện Kỷ lục Châu Âu (Australia Records Institute - AURI) và quyết định số WK/USA.INDIA/1113/2024/No.568, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Reserve Bank of Australia là ngân hàng phát hành tiền polymer đầu tiên trên thế giới.

Reserve Bank of Australia hay Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là ngân hàng trung ương và cơ quan phát hành tiền giấy của Úc. Ngân hàng đã có vai trò này kể từ ngày 14 tháng 1 năm 1960, khi Đạo luật Ngân hàng Dự trữ năm 1959 loại bỏ các chức năng ngân hàng trung ương khỏi Ngân hàng Commonwealth.

Vai trò chính sách chính của ngân hàng là kiểm soát mức lạm phát trong phạm vi mục tiêu 2-3%, bằng cách kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp theo tỷ lệ lạm phát không tăng tốc của thất nghiệp NAIRU bằng cách kiểm soát tỷ giá tiền mặt chính thức.

Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) là một cơ quan của Chính phủ Úc chịu trách nhiệm về nghiên cứu khoa học. Những phát triển đáng chú ý của CSIRO bao gồm việc phát triển tờ tiền polymer thành công về mặt thương mại đầu tiên.

Năm 1987, RBA đã mua từ CSIRO bản quyền và công nghệ polymer. Năm 1988, tờ tiền polymer đầu tiên trên thế giới được phát hành - Tờ 10 đô la Bicentennial nổi tiếng hiện nay - và ngày nay, công nghệ tiền giấy polymer đang được sử dụng ở hơn 50 quốc gia với hơn 150 mệnh giá.

Lý do phát hành tiền polymer rất đơn giản – để đi trước một bước so với những kẻ làm giả bằng cách làm cho tiền giấy của Úc an toàn hơn. Tiền polymer có thêm lợi ích là bền hơn tiền giấy, do đó, làm cho chúng tiết kiệm chi phí hơn.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới

Do AURI đề cử

 


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)