[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.07) Đường may liên tục dài nhất thế giới bằng máy may công nghiệp Bruce R6000 (Trung Quốc)

01-05-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, máy may công nghiệp Bruce R6000 đã thử thách may liên tục với đường may dài nhất thế giới.

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, máy may khóa máy tính công nghiệp Bruce R6000 và chỉ bông TEX24 được sử dụng để thử thách đường may liên tục được tổ chức tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Với chiều dài 78,6 mét, màn biểu diễn đã xác lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là đường may liên tục bằng máy may lockstitch máy tính có chiều dài dài nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)