[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.08) Lớp học trực tuyến về Trí tuệ nhân tạo có nhiều học sinh trung học tham gia nhất thế giới

02-05-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Có 548 học sinh trung học tham gia lớp học đào tạo Trí tuệ Nhân tạo trực tuyến đã xác lập kỷ lục thế giới vào ngày ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2021, hoạt động thử thách “Nhiều học sinh trung học nhất được đào tạo về "Lớp học tăng cường" của Machine Learning trong Trí tuệ nhân tạo trực tuyến” đã được tổ chức bởi iREd Solutions Limited, Amazon Web Services, ASF Consultancy Limited, AiTLE và HKACE.

Với tổng số 548 học sinh trung học được đào tạo trực tuyến về “Học tăng cường” của Học máy trong Trí tuệ nhân tạo, điều này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là có nhiều học sinh trung học nhất được đào tạo về “Học tăng cường” của Học máy trong Trí tuệ nhân tạo trực tuyến đồng thời trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)