[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.16) Sự kiện đa tôn giáo toàn cầu có sự tham gia của nhiều vị thần nhất trên thế giới

29-05-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) 3478 vị thần từ các tôn giáo trên toàn thế giới đã tham gia sự kiện này.

Ngày 25/12/2018 vừa qua, tại Bảo tàng Phật Quang Sơn, Cao Hùng, Đài Loan đã diễn ra sự kiện Phật gặp chư Thần do Hiệp hội Tôn giáo truyền thống Trung Quốc tổ chức.

3478 vị thần từ các tôn giáo trên toàn thế giới đã tham gia sự kiện này. Sự kiện này đã lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là sự kiện đa tôn giáo toàn cầu có nhiều vị thần tham gia nhất trên thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)