[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.30) Cặp vợ chồng tham gia viết chữ Hiếu nhiều nhất Thế giới (Trung Quốc)

26-06-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Hoạt động “Trăm việc hiếu làm đầu – kỷ lục thế giới được lập bằng chữ Hán chữ Hiếu (孝) được viết bởi nhiều cặp vợ chồng cùng lúc nhất trên thế giới”.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2018, hoạt động thử thách “Trăm chữ hiếu làm đầu – kỷ lục thế giới được lập bởi chữ Hán của chữ Xiao (孝) được viết bởi nhiều cặp vợ chồng cùng lúc nhất trên thế giới” của ngày dịch vụ kỷ lục thế giới được xướng tên với “Cuộc thi Dịch vụ Sáng tạo Xã hội Toàn diện 2018 và lễ trao giải được tổ chức bởi Vision Foundation, đơn vị tổ chức hoạt động tại Trường Tiểu học Phòng Thương mại Hoi Ping.

Với tổng số 1311 cặp vợ chồng tham gia viết chữ Hán của Xiao (孝) cùng một lúc, điều này đã được công nhận kỷ lục thế giới từ Hiệp hội Kỷ lục Thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)