[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.41) Yan Lixin - Người đếm được nhiều tờ tiền bằng nhiều ngón tay trong vòng 30 giây nhất thế giới (Trung Quốc)

10-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, Sinh viên Yan LiXin từ Đại học Thương mại Weifang tỉnh Sơn Đông (Huấn luyện viên: Pan Xiaoli, Li Jinfeng) đã đếm tổng cộng 474 tờ tiền bằng nhiều ngón tay trong vòng 29,66 giây.

Với tỷ lệ chính xác 100%, cô đã xác lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là ngư���i đếm được nhiều tờ tiền bằng nhiều ngón tay trong vòng 30 giây nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)