[WRA] Tiêu điểm Kỷ lục Thế giới Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (P.42) Tủ lạnh Meiling “M Fresh”: Tủ lạnh gia đình có thời gian bảo quản thực phẩm lâu nhất thế giới

11-07-2023

(Wrahk.org - Kyluc.vn) Với 14 ngày bảo quản thực phẩm an toàn, Tủ lạnh Meiling “M Fresh” đã được công nhận là tủ lạnh gia đình có thời gian bảo quản thực phẩm lâu nhất thế giới.

Từ ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, tủ lạnh Meiling “M Fresh” do Công ty TNHH Hefei Meiling phát triển và sản xuất đã thực hiện thử nghiệm bảo quản tươi đông lạnh với mẫu rau bina và cà chua.

Sau 14 ngày cấp đông, mẫu thực phẩm trong cả 3 tủ lạnh thử nghiệm đều không phát hiện vi khuẩn, xác lập kỷ lục thế giới do Hiệp hội Kỷ lục Thế giới cấp là tủ lạnh gia đình có thời gian bảo quản thực phẩm lâu nhất thế giới.

Theo Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (wrahk.org)


Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Hiệp hội Kỷ Lục Thế Giới (http://wrahk.org/)